KORPORACJE OFFSHORE ?

Korporacje offshore, czy tak zwane  International Business Corporations (IBC).
to standardowe firmy z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowane i
położone w takiej jurysdykcji prawnej która umożliwia otrzymanie zniżek
podatkowych, czy też całkowitego zwolnienia od podatków dla osób które w
danym kraju nie mieszkają.

IBC mogą być zakładane przez jedną osobę, jednego dyrektora, czy udziałowca, czy też kilku. Nazwiska udziałowców mogą być na życzenie tajne, a walne zebrania spółki mogą się odbywać w dowolnym miejscu na świecie.

IBC może służyć jako przykrywka dla np. grupy przedsiębiorstw, które mogą prowadzić
działalność poprzez taką spółkę, dokonywać inwestycji, transakcji, płatności itd.. co może być niezwykle opłacalne w prawnie chronionym środowisku, gdzie właściciele mogą zachować całkowitą anonimowość.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca własny status prawny, może zawierać umowy, transakcje międzynarodowe, zajmować się handlem międzynarodowym itd... Jakie to daje korzyści oprócz zniżek podatkowych zapytasz ??

Możliwości takich jest bez liku, oto tylko jeden przykład na zasadzie uproszczonego schematu:

"Załóżmy że omawiana firma zajmuje się importem towarów z dalekiego wschodu dystrybuując je na szeroką skalę do setek detalistów. Specjalizacją są ekskluzywne sztućce za które płacą 1$ od sztuki w Korei Południowej.
Cena sprzedaży w hurcie wynosi 5$, po odliczeniu kosztów własnych, tu 0,5$/sztuka zysk do opodatkowania wynosi  3,50 $ od sztuki !.  Troszkę dużo prawda ?

Posiadając natomiast firmę offshore, ta prosta kalkulacja wygląda następująco;
Zakupy w Korei robi firma offshore płacąc 1$/szt.
Wypisuje nowe faktury, zwiększając cenę zakupu do 3$/szt. i wysyła towar do odbiorcy, który płaci fakturę przy odbiorze towaru.
Z otrzymanych pieniędzy, firma offshore płaci 1$/szt. za towar, wysyłając 2$/szt. na konto właściciela firm do banku w Luxemburgu !.
Oficjalna różnica pomiędzy cenami zakupu i sprzedaży, tu 2$/szt. minus koszty własne, (tu 1,5$ ) pozostaje do opodatkowania !  Prawda że to brzmi lepiej ?"

IBC może kupować nieruchomości, pałace, samoloty, luksusowe jachty czy auta.
Inwestować pieniądze, spekulować, inwestować w środki produkcyjne czy hotele,
możliwości jest bez liku. Właściciel spółki natomiast może jeśli chce oficjalnie figurować tylko jako zatrudniony czy też konsultant firmy co daje mu dowolne prawo korzystania z dóbr firmy offshore. Płacąc naturalnie firmie offshore opłaty leasingowe z konta firmy którą posiada w kraju zamieszkania. itd..

Posiada to wielkie plusy, gdyż w przypadku bankrucji, komorników, domiarów itd..nic mu nie mogą zabrać, gdyż nie musi wiele posiadać bo większość dóbr z których korzysta nie jest jego własnością !

IBC może być właścicielem fundacji, czy też oficjalnym zarządcą fundacji co czyni ją
odpowiedzialną za nadzór i sprawy finansowe ! Status prawny IBC umożliwia bardzo szerokie formy działalności gospodarczej i wszystko z wyjątkiem bankowości, usług ubezpieczeniowych może być w zasadzie prowadzone

DLACZEGO JEST CI POTRZEBNA FIRMA OFFSHORE ?

Według jednego z prezydentów USA, unikanie płacenia podatków jest obowiązkiem każdego obywatela ! Unikanie płacenia podatku jest też tak polskie jak bigos i nie mówię tu o całkowitym łamaniu prawa a więc uchylaniu się od płacenia podatków, gdyż to już jest inną sprawą.

Kosztowne rozwody, konflikty prawne, odszkodowania, czy bankructwa, nic Cię nie może
dosięgnąć jeśli nic nie posiadasz na własność a wszystkie posiadane dobra są własnością
jakiejś spółki zagranicznej w której imieniu tylko zarządzasz dobrami !

JAK CHRONI CIĘ USTAWODAWSTWO PRAWNE ?

IBC jako jednostka posiadająca własną osobowość prawną jest chroniona prawem państwa w którym jest zarejestrowana. Zapewniając pełną anonimowość danych odnośnie współudziałowców spółki. Może prowadzić wszelką działalność przewidzianą w statusie prawnym spółki, posiadając tą samą ochronę prawną jak firmy zarejestrowane i działające w danym kraju, tak długo jak naturalnie nie łamie obowiązującego tam prawa !
To jest kwestią kluczową !

Przepisy prawne różnią się znacznie w różnych krajach i to za co się ściga w jednym kraju, może być całkowicie akceptowalne w innym !

Firmy offshore mogą też funkcjonować jako oficjalni zamorscy przedstawiciele handlowi,
czy exportowi, zyskując legalną możliwości znacznych redukcji podatkowych w wielu
krajach zamieszkania ich właścicieli.

 

 

| główna | Klub Offshore | co to jest offshoreSkąd pieniądze | 4 pytania | Piramida? | Banki offshore | Digitalne pieniądze | Big International | E-gold | Industria |
| Netbank | DigitalStock | Netpool | Stockregistration | Going PlatinumUSMailingACIMoneyNowCard | Ultra | SFISharecash | CashcardOS Gold
| MyLISTmaker | | No credit card ? | | Offshore dla KowalskiegoDHS ClubE-mail  |