DIGITALNE PIENIĄDZE

Tak naprawdę, to historia pieniędzy jest zarazem fascynująca i prosta. Kiedyś wiele księżyców temu, ludzie zaczęli z sobą handlować. Z pewnością był to w początkach handel wymienny, lecz w miarę rozwoju handlu i potrzeby pokonywania większych odległości, oraz potrzeby posiadania trwałych środków płatności zaczęto posługiwać się umownymi instrumentami płatności !

Jednocześnie jednak zaistniała potrzeba przesuniętych w czasie płatności. Coś w stylu, ja dam Ci narzędzia teraz a zapłacisz mi plonami r
olnymi za trzy księżyce. Ta prosta obietnica niewątpliwie wystarczyła między znajomymi, lecz w przypadku wymiany handlowej na dystans, potrzebne były weksle jako instrumenty płatności.

Choć w różnych kulturach próbowano używać różnych przedmiotów, czy też produktów rolnych jako waluty, to szybko zrozumiano że środek płatniczy musi mieć pewną stałą i stabilną wartość, która nie jest tylko wartością umowną, lecz jest wymierną dla wszystkich.

Pierwszymi bankierami byli złotnicy, którzy brali w depozyt, zło
to, srebro, czy miedź klientów, w zamian jednak za to zaczęli wystawiać kwity właścicielom depozytów aby każdy wiedział ile dokładnie zdeponował. Kwity te szybko stały się instrumentami płatności, gdyż łatwiej je było przewozić na dłuższe dystansy niż ciężki metal a na dodatek nie posiadały żadnej wartości dla złodzieja !

W ten sposób powstał zalążek dzisiejszej bankowości ! Podstawą jednak emitowania banknotów było przez wieki posiadane w depozytach złoto, czy też srebro, gdyż rozumiano że nie dozwolonym i niebezpiecznym jest emitowanie banknotów bez pokrycia w kruszcu, gdyż co by się stało gdyby klienci raptownie zażądali wypłacenia depozytów w metalu ? Nie trwało to jednak długo, gdyż zrozumiano że tylko pewien procent banknotów musi mieć pokrycie w kruszcu. W ten to też sposób zaczęto udzielać pożyczek pod zastaw, czy też oprocentowany weksel itd.. Jednakże pożyczający nie otrzymywał kruszcu lecz wystawiony przez złotnika instrument płatności w którym obiecywał wypłacić okazicielowi metal. Tym sposobem zaczęto wystawiać więcej banknotów niż posiadano metali w rezerwie, przez wieki jednak robiono to z umiarem starając się opierać ten system na zdrowych ekonomicznie zasadach.

Współczesne praktyki bankowe są w zasadzie te same. Jednakże dziś poszczególne rządy kontrolują emitowaną ilość pieniędzy, poprzez swoje banki centralne. Pieniądze jednak w odróżnieniu od historycznych instrumentów płatności nie posiadają żadnej wartości w kruszcu i można je jedynie umownie wymieniać na odpowiednią, umowną ilość innych papierków.

Ta kontrola nad środkami płatności dała dopiero rządzącym prawdziwą władzę nad życiem i śmiercią milionów ludzi. Potrzeba spekulacji, finansowania wojen itd.. doprowadziła jednak do tego że potrzebowano emitować więcej papierków niż posiadano złota w depozytach, co doprowadziło do tego że odstąpiono od stopy złota.

Rozwój technologii i globalizacja handlu odwraca jednak bieg historii i coraz wyraźniej widać potrzebę stabilnej waluty, posiadającej tą samą wymierną wartość w świecie digitalnych transakcji finansowych pomiędzy ludźmi różnych ras i narodowości !

Co posiada jednak taką łatwą w przelicznikach, stabilną i godną zaufania wartość ? Naturalnie metale szlachetne ! Tutaj nie musisz się martwić tym że oficjalna waluta Ghany nie jest wymienialna w Twoim kraju, jeśli Twój klient płaci np. złotem ! Tutaj nie martwią Cię inflacje i różnice kursów walut, gdyż Twoje depozyty są najmniej narażone na wahania cen.
I na koniec posiadany depozyt w metalach jest wymienialny na wszystkie
waluty i akceptowalny przez wszystkie banki !

To czego jesteśmy świadkami to powolny proces śmierci papierkowych pieniędzy bez pokrycia, do czego się też zaczyna przyczyniać internet ! Sednem rzeczy jest jednak to że emitowanie środków płatniczych kontr
olują poszczególne rządy. I jedyną rzeczą która może być emitowana przez bank czy firmę jako "prywatna waluta", jest coś co ma 100% pokrycie w kruszcach !

Rozwój internetu w ostatnich latach pokazał że potrzeba takiej "internetowej waluty" jest coraz większa, gdyż wyjawianie numerów swoich kart kredytowych pomiędzy krajami nie jest najlepszym rozwiązaniem i bez przerwy słyszy się o oszustwach. Rozwiązaniem jest internetowy bank, z internetową walutą, przelewaną osobiście przez posiadacza jednego konta, n a inne konto, bez potrzeby pozostawiania po sobie jakichkolwiek śladów, mogących trafić w ręce osób trzecich.

Opierając się na tych doświadczeniach i rozumowaniu poczyniono w ostatnich latach próby stworzenia internetowej waluty, czy też prywatnych sys
temów walutowych. Prób tych było kilka, nie wszystkie się powiodły, lecz w obecnej chwili doskonale funkcjonuje kilka takich systemów.

Najdłużej działającym jest E-Gold. Banki te przyjmują pieniądze w depozyt automatycznie przeliczając zdeponowaną sumę na odpowiednią ilość wskazanego kruszcu. Odbywa się to automatycznie w sekundach. Wszystkie operacje bankowe są zakodowane i nikt w nie niema wglądu, a szczególnie rządy i systemy podatkowe wszystkich krajów ! Tysiące firm i banków które już akceptują tą nową walutę otrzymuje po prostu przelewy w złocie na swoje konta e-gold, czy też OsGold, Evocash, eBulion. Posiadacz konta może też w każdej chwili przelać zdeponowany kruszec na każde dowolne konto bankowe na świeci e. Wtedy to odpowiednia ilość kruszcu jest przeliczana automatycznie na dowolną papierkową walutę i przelewana na konto "normalnego" banku !

Oznacza to że możesz zdeponować dowolną ilość pieniędzy zdeponowaną w takim banku. Pieniądze te są przeliczone na
odpowiednią ilość kruszcu, co w przypadku dewaluacji walut jest doskonałym zabezpieczeniem. Wszystko to jest kontrolowane w sekundach poprzez Twój komputer, gwarantując Ci totalną anonimowość ! Nikt nigdy się nie dowie że posiadasz takie konto, i ile kruszcu na nim jest !

red. Viktor Jorkstam 

Już dzisiaj możesz zacząć korzystać z zalet wirtualnych banków. W tym celu odwiedź: www.e-gold.com

 

Linkomania