(C) Copyright


Jak wykorzystać offshore dla zachowania i pomnożenia zysków ?


Strona główna serwisu

Informacje warte fortunę !

 Aby zapewnić sobie dostęp do tych elitarnych informacji zaprenumeruj darmowy e-zin offshore. Wpisz poniżej swój e-mail

Prenumerata
E-zinu Offshore


 

 Genialna koncepcja uniwersalnej waluty opartej na złocie ! Otwórz swoje konto za free !

 

Jednym ze sposobow jest tak zwany proces re-fakturowania, a wiec przepuszczenie częsci swoich interesow poprzez firmę offshore.

Twoja spółka działająca w raju podatkowym może być efektywnie wykorzystana do akumulacji zysku powstającego z transakcji handlowych. Zwykle ten system funkcjonuje poprzez dodanie pośrednika, który refakturuje poszczególne transakcje lub agenta dla którego płacona jest prowizja. Posłużenie się swoją firmą offshore tak aby wystawiala faktury za jakieś określone usługi, prawa autorskie czy tez konsultacje pozwala na to, że w ten sposób twoja firma offshore może pobierać cześć twoich dochodów w legalny sposob dla urzędow podatkowych !

Firma musi posiadać taką strukturę aby nikt nigdy nie mógł sprawdzić że jest Twoją własnością. Jest to oczywiście możliwe.

Zgodnie z polskimi przepisami prawa dewizowego, obywatele naszego kraju mogą dokonywać inwestycji bezpośrednich, czyli np. zakładać lub być wspólnikami spółek zagranicznych, jednak tylko takich, które mają siedzibę w krajach OECD (Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego) lub podpisały z Polską umowę o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji.

Można więc starać się o tzw. zezwolenie dewizowe w NBP, które ewentualnie umożliwi nasze działania, lub też obejść ten wymóg, zakładając spółkę np. w Wielkiej Brytanii. Ta z kolei bez problemu może założyć firmę córkę na Bahamach, gdyż prawo brytyjskie taką możliwość przewiduje. Ten proces, nazywany optymalizacją podatkową, jest zgodny z prawem.

Inna sprawa to geograficzne położenie firmy. Dla urzednikow podatkowych sama kwestia robienia interesów z firmą położoną w jakimś osławionym raiku podatkowym jest wystarczajacym powodem aby zaczęli coś podejrzewać i umilać ci życie. Wyjatkiem mogą być stan Delaware czy też stan Nevada w USA, gdyż jako stany USA nie wzbudzają zbytnich podejrzeń. Szczególnie prawodawstwo stanu Nevada jest nie do spenetrowania nawet przez FBI, czy inne urzędy Stanow Zjednoczonych. W praktyce oznacza to że to co dzieje się wewnatrz stanu nie jest niczyją sprawą. Dlatego też w stanie Nevada i Delaware jest zarejestrowanych setki tysiecy firm których właściciele nigdy tam nie byli, gdyż nie ma takiej konieczności.

Najczęściej, rejestrujac firmę na dystans korzysta się z usług wyspecjalizowanych spółek prawniczych które zajmują się takimi procedurami zawodowo. Firmy takie oferują bardzo szeroki wachlarz usług i można tam otrzymać "dyrektora” firmy "z urzędu”. Osoba taka funkcjonuje wtedy jako oficjalny przedstawiciel firmy, podpisuje dokumenty, faktury, otwiera konta bankowe itd.

Usługi te kosztują w granicach kilku tysięcy dolarów i w ten sposób prawdziwy własciciel firmy nie figuruje nigdzie jako taki a ustawodawstwo w danej jurysdykcji prawnej chroni anonimowości danych. Nikt z zewnatrz nie jest w stanie dotrzeć do jakichkolwiek danych.

Obszary offshore nie są wykorzystywane wyłącznie do ochrony przed nadmiernym opodatkowaniem. Korzyści są znacznie bardziej złożone, począwszy od ochrony i poufnego zarządzania aktywami, a skończywszy na wykorzystywaniu ułatwień w dostępie do określonych rynków.

W lokalizacjach offshore są również tworzone:

Spółki inwestycyjne - umożliwiają one osiągnięcie dwóch podstawowych korzyści. Po pierwsze gwarantują anonimowość inwestora niwelując jednocześnie ograniczenia wynikające z prawa dewizowego, po drugie ułatwiają dostęp do międzynarodowych rynków finansowych.

Spółki usługowe - rejestrowna w raju podatkowym firma może sprzedawać różnego rodzaju usługi: doradcze, marketingowe, księgowe itp.. Osiągane dochody są akumulowane bez zbędnego opodatkowania.

Spółki inwestujące w nieruchomości - przede wszystkim unikamy podatków od sprzedaży nieruchomości, od darowizny czy też od spadku.

Spółki patentowe - mogą one przejąć prawa wynikające z patentów, praw autorskich czy znaków towarowych. Umożliwia to akumulację zysków z opłat licencyjnych bez ponoszenia zbędnych kosztów.

Banki, firmy ubezpieczeniowe - dla "odpowiednich" klientów możliwa jest rejestracja firm z licencją bankową bądź ubezpieczeniową w rejonach offshore.

Oczywiście nie wyczerpuje to wszystkich zalet i możliwości działań w offshore, a wręcz stanowi wierzchołek góry lodowej.

Corocznie rejestruje się ponad 60 tys. firm offshore. Większość z dużych banków posiada co najmniej jeden oddział offshore. Wartość depozytów bankowych w głównych rajach podatkowych to kwota przekraczająca 1300 mld. USD (nie licząc USA, Szwajcarii, Liechtenstein'u), a Wyspy Kajmana są aktualnie 6 co do wielkości centrum finansowym świata.

Teraz, dzięki olbrzymiemu postępowi technologicznemu, a w szczególności rozwojowi internetu również i ty możesz korzystać z tych niesamowitych możliwości, do niedawna dostępnych wyłącznie elitarnym kręgom finansowym.

Wykorzystaj to !

Kriss

 

 

Linkomania